Ordonanţă Nr. 27/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 27 din 29 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 31 august 2016

Data Emitere: 03-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 26/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 26 din 29 august 2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 31 august 2016

Data Emitere: 03-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 24/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016

Data Emitere: 02-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 18/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 18 din 24 august 2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016

Data Emitere: 01-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 22/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 22 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016

Data Emitere: 01-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 21/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 21 din 24 august 2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016

Data Emitere: 01-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 23/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 23 din 24 august 2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016

Data Emitere: 01-09-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 20/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 20 din 24 august 2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Data Emitere: 29-08-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 19/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia “Stichting Europeana” – Olanda EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016

Data Emitere: 29-08-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 17/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016

Data Emitere: 28-08-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 15/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 15 din 10 august 2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016

Data Emitere: 19-08-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 16/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 16 din 10 august 2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016

Data Emitere: 15-08-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 9/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 28-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 6/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016

Data Emitere: 27-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 10/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 11/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 7/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 7 din 27 ianuarie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 8/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 8 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 12/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 5/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 5 din 27 ianuarie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 13/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2016

Data Emitere: 01-02-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 4/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016

Data Emitere: 31-01-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 3/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016

Data Emitere: 31-01-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 2/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016

Data Emitere: 28-01-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 1/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 1 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016

Data Emitere: 23-01-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 27/2016 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 27 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015

Data Emitere: 01-01-2016 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 15/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 15 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015

Data Emitere: 01-10-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 37/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 37 din 26 august 2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015

Data Emitere: 07-09-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 38/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015

Data Emitere: 07-09-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 42/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 31 august 2015

Data Emitere: 03-09-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 39/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

Data Emitere: 03-09-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 40/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 40 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

Data Emitere: 03-09-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 41/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015

Data Emitere: 03-09-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 36/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 36 din 26 august 2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015

Data Emitere: 31-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 33/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 33 din 26 august 2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

Data Emitere: 30-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 31/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 31 din 26 august 2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 , precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

Data Emitere: 30-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 34/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 34 din 26 august 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

Data Emitere: 30-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 32/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 32 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

Data Emitere: 30-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 35/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 35 din 26 august 2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

Data Emitere: 30-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 30/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015

Data Emitere: 30-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 28/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 28 din 19 august 2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015

Data Emitere: 27-08-2015 Citeşte mai mult

Ordonanţă Nr. 24/2015 – Guvernul

ORDONANŢĂ nr. 24 din 19 august 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015

Data Emitere: 24-08-2015 Citeşte mai mult