Hotărâre Nr. 286/2018 – Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 286 din 5 mai 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli EMITENT Guvernul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017

Data Emitere: 12-02-2018 Citeşte mai mult

Lege Nr. 110/2018 – Parlamentul

LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

Data Emitere: 01-01-2018 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 634/2017 – Ministerul Sănătăţii

ORDIN nr. 634 din 6 iunie 2017 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017

Data Emitere: 18-08-2017 Citeşte mai mult

Hotărâre Nr. 419/2017 – Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 419 din 9 iunie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT Guvernul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017

Data Emitere: 01-08-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 1817/2017 – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ORDIN nr. 1.817 din 20 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia EMITENT Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017

Data Emitere: 27-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 154/2017 – Parlamentul

LEGE nr. 154 din 29 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 06-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 155/2017 – Parlamentul

LEGE nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 06-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 156/2017 – Parlamentul

LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 06-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 202/2017 – Parlamentul

LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Hotărâre Nr. 440/2017 – Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 440 din 30 iunie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin EMITENT Guvernul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 509 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 30/2017 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

DECIZIA nr. 30 din 15 mai 2017 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010 , raportate la prevederile art. 2 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 şi la dispoziţiile art. 6, art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 310/2009 EMITENT Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 509 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 520/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 520 din 3 iulie 2017 privind numirea domnului Florian Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 728/2017 – Ministerul Sănătăţii

ORDIN nr. 728 din 3 iulie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 508/2017 – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

ORDIN nr. 508 din 3 iulie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 512/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 512 din 3 iulie 2017 pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 606/2017 – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

ORDIN nr. 606 din 15 iunie 2017 privind abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.183/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sănduleşti din judeţul Cluj, nr. 1.188/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, nr. 1.371/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Aşchileu din judeţul Cluj, nr. 1.294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj şi abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.137/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Călăraşi şi Cluj, nr. 1.095/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.089/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 510 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 3/2017 – Colegiul Medicilor Dentişti din România

DECIZIE nr. 3/2CN din 10 martie 2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 508/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 508 din 3 iulie 2017 privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 460/2017 – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

ORDIN nr. 460 din 19 iunie 2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 928/2017 – Ministerul Finanţelor Publice

ORDIN nr. 928 din 26 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 510/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 510 din 3 iulie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Hotărâre Nr. 442/2017 – Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 442 din 30 iunie 2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT Guvernul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 514/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 514 din 3 iulie 2017 pentru numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 726/2017 – Ministerul Sănătăţii

ORDIN nr. 726 din 3 iulie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 521/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 521 din 3 iulie 2017 privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Hotărâre Nr. 439/2017 – Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 439 din 30 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lucrări de reabilitare termică şi modernizare spaţii de lucru la I.P.J. Arad şi U.M. 0556 Arad” EMITENT Guvernul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 509 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decret Nr. 584/2017 – Preşedintele României

DECRET nr. 584 din 29 iunie 2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT Preşedintele României PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 511 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 517/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 517 din 3 iulie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Iuliana Camelia Coporan EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 522/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 522 din 3 iulie 2017 privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 519/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 519 din 3 iulie 2017 pentru eliberarea domnului Ionuţ Pascu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 507/2017 – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

ORDIN nr. 507 din 3 iulie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 132/2017 – Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

ORDIN nr. 132 din 21 iunie 2017 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 149/2017 – Parlamentul

LEGE nr. 149 din 27 iunie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) , art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 500 din 30 iunie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 513/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 513 din 3 iulie 2017 pentru numirea domnului Ciprian Lucian Roşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 151/2017 – Parlamentul

LEGE nr. 151 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 501 din 30 iunie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 511/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 511 din 3 iulie 2017 pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Lege Nr. 160/2017 – Parlamentul

LEGE nr. 160 din 30 iunie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT Parlamentul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 504 din 30 iunie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 509/2017 – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

ORDIN nr. 509 din 3 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Ordin Nr. 708/2017 – Ministerul Transporturilor

ORDIN nr. 708 din 29 iunie 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime EMITENT Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 512 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 507/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 507 din 3 iulie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Hotărâre Nr. 438/2017 – Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 438 din 30 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă şi refacere împrejmuire la I.P.J. Cluj şi D.J.I. Cluj” EMITENT Guvernul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 509 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult

Decizie Nr. 509/2017 – Prim-Ministrul

DECIZIE nr. 509 din 3 iulie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 03 iulie 2017

Data Emitere: 03-07-2017 Citeşte mai mult