Revocare Decizie 2017-07-04 Tribunalul GORJ

Sesizarea serviciului de probaţiune cu cererea de revocare a amânării aplicării pedepsei.

Data Emitere: 04-07-2017 Citeşte mai mult

  Decizie 2017-06-27 Curtea de Apel BRAŞOV

Restituirea unei plăţi nedatorate ca urmare a nulităţii contractului de cesiune în baza căruia s-a efectuat plata – art. 1092 cod civil.

Data Emitere: 27-06-2017 Citeşte mai mult

Executarea silită Decizie 2017-05-25 Tribunalul PRAHOVA

Contractul de credit încheiat la distanţă; caracterul de titlu executoriu

Data Emitere: 25-05-2017 Citeşte mai mult

Fondul funciar Decizie 2017-05-18 Tribunalul NEAMŢ

Drept civil. fond funciar. inexistența amplasamentului terenului cerut spre reconstituire.

Data Emitere: 18-05-2017 Citeşte mai mult

Servituţi Decizie 2017-05-18 Tribunalul NEAMŢ

Drept civil. servitute de trecere

Data Emitere: 18-05-2017 Citeşte mai mult

Fondul funciar Decizie 2017-05-04 Tribunalul NEAMŢ

Drept civil. hotărâre care să țină loc de act autentic

Data Emitere: 04-05-2017 Citeşte mai mult

Plăţi Decizie 2017-05-03 Tribunalul TELEORMAN

Nulitate act juridic

Data Emitere: 03-05-2017 Citeşte mai mult

Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc. Decizie 2017-05-03 Tribunalul TELEORMAN

Actiune in regres Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc. Decizie

Data Emitere: 03-05-2017 Citeşte mai mult

Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.) Decizie 2017-04-25 Tribunalul PRAHOVA

Nesocotirea principiului disponibilităţii de către prima instanţă

Data Emitere: 25-04-2017 Citeşte mai mult

Contravenţii. Închisoare contravenţională Decizie 2017-04-24 Tribunalul NEAMŢ

Contencios administrativ și fiscal. anulare proces verbal de contravenţie

Data Emitere: 24-04-2017 Citeşte mai mult

Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia) Decizie 2017-04-21 Judecătoria BOTOŞANI

Ordin de protectie Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia) Decizie

Data Emitere: 21-04-2017 Citeşte mai mult

Executarea silită Decizie 2017-04-20 Tribunalul SIBIU

încuviinţare executare silită formulată de executorul judecătoresc. amendă aplicată de i.s.c.t.r.

Data Emitere: 20-04-2017 Citeşte mai mult

Plăţi Decizie 2017-04-06 Tribunalul TELEORMAN

Pretentii Plăţi Decizie

Data Emitere: 06-04-2017 Citeşte mai mult

  Decizie 2017-04-06 Tribunalul TELEORMAN

Pretentii   Decizie

Data Emitere: 06-04-2017 Citeşte mai mult

Cereri; Intervenţie (locuinţe de, cereri de) Decizie 2017-03-30 Curtea de Apel SUCEAVA

Necalificarea cererii de intervenţie de către instanţa de fond. înlăturarea motivului de nulitate invocat de către apelant legat de necesitatea calificării felului cererii de intervenţie.

Data Emitere: 30-03-2017 Citeşte mai mult

Fondul funciar Decizie 2017-03-29 Tribunalul PRAHOVA

îndreptăţirea la reconstituirea dreptului de proprietate

Data Emitere: 29-03-2017 Citeşte mai mult

Arest preventiv Decizie 2017-03-29 Judecătoria BOTOŞANI

Plangere art. 213 cpp

Data Emitere: 29-03-2017 Citeşte mai mult

Cereri; Intervenţie (locuinţe de, cereri de); Plăţi Decizie 2017-03-23 Curtea de Apel SUCEAVA

Consecințele admiterii cererii de intervenţie accesorie în favoarea reclamanților cu privire la cererea de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate de intervenient.

Data Emitere: 23-03-2017 Citeşte mai mult

Despăgubiri, penalităţi; Prefecturi, prefecţi; Primari, primării Decizie 2017-03-20 Curtea de Apel SUCEAVA

Suspendarea din funcția de viceprimar ca urmare a exercitării de către prefect a unei acțiuni in baza dreptului de tutelă administrativă. acțiune in despăgubiri îndreptată împotriva instituției prefectului

Data Emitere: 20-03-2017 Citeşte mai mult

Contravenţii. Închisoare contravenţională Decizie 2017-03-15 Tribunalul NEAMŢ

Contencios administrativ și fiscal. anulare proces verbal de contravenţie

Data Emitere: 15-03-2017 Citeşte mai mult

Contestaţie la executare Decizie 2017-03-15 Tribunalul BIHOR

Contestaţie la executare, compensaţia legală, prescripţie drept de a cere executarea silită

Data Emitere: 15-03-2017 Citeşte mai mult

Fondul funciar Decizie 2017-03-15 Tribunalul BIHOR

Fond funciar, art. 23 din legea 18/1991

Data Emitere: 15-03-2017 Citeşte mai mult

Acte ale autorităţilor publice Decizie 2017-03-10 Tribunalul TELEORMAN

Hotarare care sa tina loc de act autentic

Data Emitere: 10-03-2017 Citeşte mai mult

Competenţă materială Decizie 2017-03-08 Tribunalul SIBIU

Dare în plată a unui imobil ipotecat. competenţă materială în apel aparţine secţiei a ii-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului

Data Emitere: 08-03-2017 Citeşte mai mult

Salarizare Decizie 2017-03-07 Curtea de Apel TIMIŞOARA

Salarizare funcţionari publici

Data Emitere: 07-03-2017 Citeşte mai mult

  Decizie 2017-03-07 Tribunalul TELEORMAN

Existenţa condiţiilor de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de măsura arestării preventiva, conform art. 202 cpp

Data Emitere: 07-03-2017 Citeşte mai mult

Proprietate privată; Vânzări-Cumpărări Decizie 2017-03-06 Tribunalul NEAMŢ

Civil. acțiune în constatarea nulității titlului unui terț.

Data Emitere: 06-03-2017 Citeşte mai mult

Despăgubiri, penalităţi Decizie 2017-03-06 Curtea de Apel SUCEAVA

Acţiune în despăgubiri. temei juridic. principiul disponibilităţii şi rolul activ al instanței în a stabili cauza acțiunii.

Data Emitere: 06-03-2017 Citeşte mai mult

Fondul funciar Decizie 2017-03-03 Tribunalul BIHOR

Fond funciar, legea 165/2013

Data Emitere: 03-03-2017 Citeşte mai mult

Despăgubiri, penalităţi Decizie 2017-03-02 Curtea de Apel SUCEAVA

Obligaţia de a face. acordarea de despăgubiri în cazul prevăzut de art. 113 alin. 6 din legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale.

Data Emitere: 02-03-2017 Citeşte mai mult

Prejudicii, daune; Raporturi de muncă Decizie 2017-03-01 Curtea de Apel SUCEAVA

Necesitatea existenţei unui prejudiciu material pentru antrenarea răspunderii disciplinare a unui salariat

Data Emitere: 01-03-2017 Citeşte mai mult

Faliment Decizie 2017-03-01 Curtea de Apel TIMIŞOARA

Procedura insolvenţei. anularea tranzacţiei şi efectele sancţiunii tranzacţiei în procedura insolvenței declaraţiei de creanţă

Data Emitere: 01-03-2017 Citeşte mai mult

Contestaţie la executare Decizie 2017-02-28 Tribunalul BIHOR

Contestaţie la executare silită-litigiu cu profesioniştii

Data Emitere: 28-02-2017 Citeşte mai mult

  Decizie 2017-02-28 Tribunalul TELEORMAN

Aplicarea art 165 cp privind reabilitarea de drept.

Data Emitere: 28-02-2017 Citeşte mai mult

Pensii; Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.) Decizie 2017-02-28 Curtea de Apel TIMIŞOARA

Modificarea obiectului acţiunii nu poate forma obiect de judecată pentru prima dată în calea de atac a apelului. nelegala compunere a completului de judecată dat fiind starea de incompatibilitate a judecătorului, care a constatat perimată cererea reclaman

Data Emitere: 28-02-2017 Citeşte mai mult

Construcţii Decizie 2017-02-27 Tribunalul SIBIU

Desființare lucrări executate fără autorizație de construcție

Data Emitere: 27-02-2017 Citeşte mai mult

Revizuire Decizie 2017-02-27 Curtea de Apel SUCEAVA

Cerere de revizuire întemeiată pe art. 509 pct.5,6 din codul de procedură civilă

Data Emitere: 27-02-2017 Citeşte mai mult

Circulaţie rutieră Decizie 2017-02-24 Tribunalul BIHOR

Prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului verbal de contravenţie

Data Emitere: 24-02-2017 Citeşte mai mult

Restructurare, Reorganizare Decizie 2017-02-23 Curtea de Apel ORADEA

Apel. procedura insolvenţei. contestaţie hotărâre adunare creditori. nelegalitatea convocării adunării creditorilor având pe ordinea de zi un aspect care a fost deja supus dezbaterii şi aprobării creditorilor, iar hotărârea adoptată în cadrul şedinţei res

Data Emitere: 23-02-2017 Citeşte mai mult

Contracte de muncă; Raporturi de muncă Decizie 2017-02-22 Curtea de Apel SUCEAVA

Abatere disciplinară. lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârşite de salariat.

Data Emitere: 22-02-2017 Citeşte mai mult

Cereri; Plăţi Decizie 2017-02-22 Tribunalul BIHOR

Obligaţie de a face, pretenţii legea 230/2007, imputaţia plăţii

Data Emitere: 22-02-2017 Citeşte mai mult

Acte ale autorităţilor publice Decizie 2017-02-21 Curtea de Apel SUCEAVA

Anulare act administrativ. permis portarmă. proporţionalitatea sancţiunii

Data Emitere: 21-02-2017 Citeşte mai mult